image alt

Tekenen bij de notaris

Na het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst voor je woning, ben je er bijna! Want nu begint de allerlaatste fase in de aankoop van je droomwoning. Zodra minimaal 70% van alle woningen in het nieuwbouwproject door ons is verkocht, start de aannemer met de bouw van de woningen. En krijg jij als koper een ‘hoera-brief’. Dit betekent dat aan alle opschortende en ontbindende voorwaarden uit de door jou getekende koop- en aannemingsovereenkomst is voldaan.  De aannemer kan nu starten met de bouw jouw woning.

image alt

Hoera brief

Het ontvangen van de ‘hoera-brief’ is ook het moment dat je een afspraak kunt maken bij de projectnotaris voor het laten opstellen en ondertekenen (of ‘passeren’) van de levereningsakte voor de grond. Is er bij jouw project geen sprake van eigen grond maar van erfpacht? In dat geval teken je voor het gebruiksrecht van de grond in erfpacht. De notaris zorgt bij het passeren voor de betaling naar de verschillende partijen, allemaal gespecificeerd op de door hem opgestelde nota van afrekening.

Als je een hypotheek nodig hebt voor de financiering kan gelijktijdig met de leveringsakte ook de hypotheekakte worden opgesteld en ondertekend.

image alt

Projectnotaris

Wij kiezen en betalen  een projectnotaris die alle relevante contracten voor het project opstelt en passeert. Deze hoef je dus niet zelf te kiezen.

Daarnaast kan de projectnotaris ook andere zaken officieel vastleggen. De meeste kopers hebben bijvoorbeeld een hyptheek nodig en dus kiezen zij er voor om ook de hypotheekakte door de projectnotartis op te laten stellen. De keuze voor een notaris voor het laten opstellen en passeren van de hypotheekakte is echter vrij. Je betaalt de kosten hiervoor immers zelf. Verder kun je bijvoorbeeld denken aan een samenlevingscontract of een testament. Ook hiervoor mag je je eigen notaris kiezen.


Nadat je de hoera-brief hebt ontvangen is het belangrijk dat je tijdig alle benodigde stukken bij de projectnotaris aanlevert. De notaris kan je hierover informeren.

image alt

Je eigen woning!

Zodra jij en de notaris de akte(n) hebben getekend en de notaris jouw woning heeft laten bijschrijven in het openbare register van het Kadaster, ben je de officiële eigenaar van de grond. Die mag je echter nog niet gebruiken omdat je door middel van de al eerder getekende aannemingsovereenkomst de aannemer opdracht hebt gegeven op de grond jouw woning te bouwen.

Daarmee is jouw droomwoning dan ook echt officieel jouw eigen woning! 

Do's

  • Voordat je de leveringsakte en mogelijk ook de hypotheekakte daadwerkelijk tekent op het notariskantoor, ontvang je hiervan concepten. Neem deze vooraf goed door en stel gerust vragen als je zaken niet begrijpt.

  • Als je samen een huis koopt en nog niet getrouwd bent, denk dan ook na over een samenlevingscontract en/of een testament. Het nieuwe huis is weliswaar van jullie beiden, maar hoe is een en ander geregeld als jullie uit elkaar zouden gaan of van wie is de inboedel? En wat gebeurt er als een van jullie komt te overlijden?

  • Neem bij de afspraak voor het passeren hetzelfde (geldige) legitimatiebewijs mee dat ook in de conceptovereenkomst wordt genoemd.

Don't

  • Je bent geheel vrij om een hypotheekakte door een andere notaris te laten opstellen en dus elders te ondertekenen. Bedenk dan wel dat het wettelijk verplicht is dat het tekenen van de hypotheekakte, de levereningsakte voor de grond en de aannemings- of koopovereenkomst op dezelfde dag moet plaatsvinden.
  Meerwerk
Contact Heb je nog vragen?